افتتاح ۳۷ پروژه مخابراتی با حضور وزیر ارتباطات در کرمانشاه