37 طرح و پروژه مخابراتی با حضور وزیر ارتباطات در کرمانشاه افتتاح می شود