اعلام برنامه روز جمعه/دیدار بانوان والیبالیست با هند برای کسب عنوان پنجم تا هشتمی