اختصاصی / تعداد تماشاگران لیگ قهرمانان آسیا از مرز 1.5 میلیون نفر گذشت / پرسپولیس رکورددار