دعوت رسمي از پرسپوليسي‌ها براي تماشاي نمايش «چه مي‌كنه اين عادل فردوسي‌پور»