ورزشگاه نقش جهان به کارخانه فولاد اصفهان واگذار شد