آل‎سعود سناریو رژیم اشغالگر اسرائیل را در یمن اجرا کرد