کفاشیان: ابهامات گزارش حسابرس فدراسیون برطرف شده و در اختیار اعضای مجمع قرار می‌گیرد