داوودی پور: تکلیف پنج غرفه خالی شبستان امشب مشخص می‌شود