«جمال کردستانی» با ارکستر ملل ونکوور به روی صحنه می‌رود