کریمی: فکر نمی کردم سطح رقابت های آسیایی بالا باشد