فرماندار: حدود 10 درصد از طرح فاضلاب آذرشهر اجرا شده است