عمان‌می‌تواند میان‌ایران‌وعربستان میانجی‌گری کند؟/ ناقوس صلح سلطان قابوس