عمان‌می‌تواند میان‌ایران و عربستان میانجی‌گری کند؟/ ناقوس صلح سلطان قابوس