بازدید معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از راه های کرمان