طرح آبرسانی به روستای گنداب آبدانان با حضور استاندار ایلام به بهره برداری رسید