تیم کاراته شهید زین الدین قم، فینالیست مسابقات کاتای کشور شد