کمالوند: حضور چراغپور در ‌کادر فنی تیم گسترش فولاد صحت ندارد