گاردین: کامرون به نام مشروعیت، برای کودتای انتخاباتی نقشه می‌کشد/مرداک گفته است دولت بعد باید محافظ