مدیر فیس‌بوک: نمی‌توان کل اینترنت را رایگان ارائه کرد