مهاجم پرسپولیس: مصاحبه نکرده‌ام، برایم دردسر درست نکنید!