فرمانده کل سپاه: از سال 80 تا 86 تهدید جدی علیه کشورمان وجود داشت