ساخت مستند استقلال توسط آلمانی‌ها/ یک لقب جدید برای مدافع آبی‌ها