رهبری مهم ترین عامل اقتدار و استمرار حیات انقلاب اسلامی است