وزارت کشور عربستان: خنثی‌سازی طرح تروریستی داعش در این کشور