ملاک‌های ارزیابی غرفه برتر بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران اعلام شد