16 درصد دانش‌آموزان مازندرانی در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند