بازگشت بیک‌زاده و درخواست برای شکست پرسپولیس/ تمرین نیمه‌تمام ماند،‌ عمران‌زاده به بیمارستان رفت