دادخواهی بیش از ۲۰۰۰ دانشجوی نخبه و متعهد به دلیل تلاش دولتی‌ها برای جلوگیری از تحصیل