600 دانش‌آموز اردبیلی جشن بزرگ عبادت را برگزار کردند