وزارت کشور عربستان مدعی خنثی‌سازی طرح داعش در این کشور شد