الهلال؛افتخار فوتبال عربستان/ لشگر 100هزار نفری سرخ‌ها در انتظار سعودی ها