گله‌مندیهای آیت الله العظمی موسوی اردبیلی از وضعیت روستاها