٤ تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی والیبال بانوان زیر ٢٣ سال آسیا مشخص شدند