تصاویر/ دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت شهدای سمنان با رهبرانقلاب