همایش بین‎المللی «سیمای حضرت محمد (ص) در هنر» پایان یافت