مسئولیت جدید برای علی دایی و شکست خارج از زمین استقلال و پرسپولیس