صدوقی: خواستار محدودیت نیستیم اما اپراتورها مالیات می‌دهند/ رقابت نرم‌افزارهای پیام‌رسان با اپرات