آنچه شیخ فضل الله نوری در واپسین روزهای حیات خود گفت