عکس و خبر / نیمروز 4 فراه 1 ؛ ادامه رقابت های لیگ برتر افغانستان در هلمند