فرمانده کل سپاه: از سال80 تا 86 تهدید جدی علیه کشورمان وجود داشت