واکنش نماینده وزارت ورزش: تکلیف کی‌روش روشن و او ماندنی است