رزمایش گردان های کوثر سپاه علی بن ابی طالب(ع) در قم برگزار شد