جمع‌آوری یک کتاب شعر از نمایشگاه/ برخی از خواننده‌های خارج‌نشین اشعاری از آن را خوانده‌اند