نشریه تندرو کامنتری: همین الان جلوی توافق با ایران را بگیرید، نه دو سال دیگر / رئیس جمهور آینده امریکا