تظاهرات مردم خراسان شمالی در همبستگی با مردم یمن بعد از اقامه نماز جمعه