پیشتازی اکبرنژاد در نخستین روز از مسابقات رالی قهرمانی کشور