از عدم حضور آیت الله دری نجف آبادی تا انتقاد نمایندگان مجلس از معرفی فردی همسو با فتنه