وزیر خارجه عربستان: ایران دخالت منفی در منطقه دارد