سالانه ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده اعطا می شود